جراحان استخوان و مفاصل، ارتوپد

دکتر رضا کريمي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر داود يزدي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر يداله اميدي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر هومن جولايي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر شهريار عبدهو
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر افشين امين زاده گوهري
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر مهدي فيروزي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر امير شريف زاده
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر ميلاد حاجي آقا بزرگي
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر افشين آزما
متخصص جراحی استخوان و مفاصل

متخصصین و جراحان کودکان و نوزادان

دکتر افشين بهرامي
متخصص اطفال
دکتر احمد تاجمير
متخصص اطفال
دکتر پري زريني
متخصص اطفال
دکتر سيدعلي اصغر حسيني
متخصص اطفال
دکتر جواد فرهادي
متخصص اطفال
دکتر محمدعلي جناب زاده
متخصص اطفال
دکتر بهاره يحيائي
متخصص اطفال
دکتر فرخ سادات ميرزرگر
متخصص اطفال
دکتر بابک ميرسلطاني
فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان
دکتر نفيسه خراساني
متخصص اطفال
دکتر ايران محتاط
متخصص اطفال
دکتر منصور بهپور
متخصص اطفال
دکتر فرشته نخعي
متخصص اطفال
دکتر سعيد پورمقتدر
متخصص اطفال
دکتر ابراهيم دستگردي
فوق تخصص کودکان و نوزادان

انکولوژی و هماتولوژی

دکتر شهاب الدين سهرابخاني
فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی

آزمایشگاه و پاتوبیولوژی

دکتر محمد جواد غروی
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر ابراهیم جوادی
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکترمحمدرضا جهانی
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر عباس محمودزاده
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر روح اله توده زعیم
متخصص علوم آزمایشگاهی
خانم دکتر مینا علی محمدیان
دکترای علوم آزمایشگاهی
دکتر عباس گروء
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
خانم دکتر ژانت خضری
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر ملیحه نوبخت
متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر فرزانه شریفی
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
دکتر نسا محمدعلیزاده
متخصص علوم آزمایشگاهی و پاتولوژیست

متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکتر محمد عنبر افشان
متخصص بیهوشی
دکتر عبدالرضا شمسائي
متخصص بیهوشی
دکتر محسن مهمانخانه چي
متخصص بیهوشی
دکتر محمود کرباس فروشان
متخصص بیهوشی
دکتر پدرام سهرابي
متخصص بیهوشی
دکتر بابک کاوند
متخصص بیهوشی
دکتر بابک فروتن
متخصص بیهوشی
دکتر رحيم رئوف
متخصص بیهوشی
دکتر فرناد ايماني
فوق تخصص بیهوشی
دکتر مسعود صابري
متخصص بیهوشی
دکتر محمود آقابيک ميرزايي
متخصص بیهوشی
دکتر مجيد اکلملي
متخصص بیهوشی
دکتر آرمان دبير
متخصص بیهوشی
دکتر عليرضا جمالي
فوق تخصص بیهوشی
دکتر ليلا خيرخواه رحيم آباد
متخصص بیهوشی
دکتر عليرضا مازيار
متخصص بیهوشی
دکتر محمود کرباس فروشان
متخصص بیهوشی
دکتر محسن مهمانخانه چي
متخصص بیهوشی
دکتر محمود آقابيک ميرزايي
متخصص بیهوشی
دکتر عبدالرضا شمسائي
متخصص بیهوشی
دکتر مجيد اکلملي
متخصص بیهوشی
دکتر آرمان دبير
متخصص بیهوشی
دکتر محمد عنبر افشان
متخصص بیهوشی
دکتر بابک کاوند
متخصص بیهوشی

پزشکی قانونی

دکتر شهرام عابديني
پزشکي قانوني
دکتر زهرا نيازي
پزشکي قانوني

پزشک عمومی

دکتر فرشاد نوري نژاد
پزشک عمومی
دکتر نادر احمدي
پزشک عمومی
دکتر آرش احمدي
پزشک عمومی
دکتر مرتضي آرمان فر
پزشک عمومی
دکتر فربد جلالي
پزشک عمومی
دکتر پيمان ظفر
پزشک عمومی
دکتر کيهان حسني
پزشک عمومی
دکتر هادي عبدالهي
پزشک عمومی
دکتر علي غلامي
پزشک عمومی
دکتر مهدي بهشتي شيرازي
پزشک عمومی
دکتر مسعود عسگري
پزشک عمومی
دکتر علي عباسي ارزناني
پزشک عمومی
دکتر علي نيک زاد
پزشک عمومی
دکتر شاهپور مهدوي نسب
پزشک عمومی
دکتر گيتا حمزه
پزشک عمومی
دکتر ايوب نجفي
پزشک عمومی
دکتر پري زنگنه
پزشک عمومی
دکتر محمد شيباني
پزشک عمومی
دکتر امير حسين ميرزايي
پزشک عمومی
دکتر ناصر کاشفي سيس
پزشک عمومی
دکتر پرنيان صالحي
پزشک عمومی
دکتر محمدرضا زائري
پزشک عمومی
دکتر عليرضا کاکائي
پزشک عمومی
دکتر مريم ملکي
پزشک عمومی
دکتر حسينعلي پهلوان
پزشک عمومی
دکتر احمدرضا شمسائي
پزشک عمومی
دکتر الهام عبداله زاده
پزشک عمومی
دکتر پیمان رحمانی
پزشک عمومی
دکتر محمد رحیمی مقدم
پزشک عمومی
خانم دکتر پریسا جعفریان
پزشک عمومی
دکتر عبدالحمید اکبرزاده یزدی
پزشک عمومی
دکتر یاور حسینقلی زاده
پزشک عمومی
دکتر خلیل نوکهن اهوازی
پزشک عمومی
دکتر هدایت اله ادیب نیا
پزشک عمومی
دکتر فاضل ارسلان
پزشک عمومی

متخصصین داخلی

دکتر مژگان جلال زاده
داخلي وفوق تخصص نفرولوژي
دکتر احسان علي جاني
متخصص داخلی
دکتر فرهاد فرهمند
متخصص داخلی
دکتر سامان خوشنود
متخصص داخلی
دکتر مرتضي شعبان نژاد
متخصص داخلی
دکتر مسعود محمدي سراملو
متخصص داخلی
دکتر محمد سعيد فرشاد
متخصص داخلی
دکتر داود صلواتي
متخصص داخلی
دکتر مهدي تقدسي
متخصص داخلی
دکتر مژگان قهرماني
متخصص داخلی
دکتر صادق آسوبار
متخصص داخلی
دکتر موسي آسوبار
متخصص داخلی

طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر نسرين رحيمي شهميرزادي
متخصص طب فيزيکي و توانبخشي از آلمان

متخصصین و جراحان زنان و زایمان

دکتر زهره دولتي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر نغمه برهاني نائيني
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ندا عباسي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ليلا برزو
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر لادن پژومند
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر شهرزاد بدري اهري
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر هايده اسکوئيلر
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ناهيد علي محمدقدسي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر مهرنوش اميري سياوشاني
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر کارولين صياد
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر مهرنوش مهدي نيا رودسري
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ليلا عطارزاده
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر مريم اوردويو
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر سيمين احمدي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر بيتا سجادي پور
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر عاطفه ضيائي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر مهديس کاشيان
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر متين ذاکرين
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ناهيد نظيفي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ليلا رئيسي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر پريسا کريم خاني
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر افسانه مهرنامي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر ليلا قرباني
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر فاطمه سليماني
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر مريم اکبري
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر سيده معصومه اردهالي
متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر شروين افصحي
متخصص جراحی زنان و زایمان

جراحان پلاستیک

دکتر علي اصغر رحيمي شهميرزادي
فوق تخصص جراحي ترميمي و پلاستيک

جراحان عمومی

دکتر مهرتاش  غلامحسين طهراني
متخصص جراحی عمومی
دکتر مسعود جسماني تفتي
متخصص جراحی عمومی
دکتر رضا فرمانبردار
متخصص جراحی عمومی
دکتر قاسم روح الهي
متخصص جراحی عمومی
دکتر حسن رضايي
متخصص جراحی عمومی
دکتر فرهاد کياني امين
متخصص جراحی عمومی
دکتر مسعود حقاني راد
متخصص جراحی عمومی
دکتر شاهين جميلي
متخصص جراحی عمومی
دکتر مسعود حسيني
متخصص جراحی عمومی

جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر عبدالقيوم بفکين
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر محمد رضا گمرکي
متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهرداد پهلواني
متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر مهوش نعيم اميني
متخصص جراحی مغز و اعصاب

داروخانه

دکتر ابراهیم ناصری فر
دکتر داروساز
دکتر احمد شیبانی
دکتر داروساز
دکتر حمید اسفندیار پور
دکتر داروساز
آقای مهندس ابوالفضل کرمی
-
خانم دکتر سیده ارغوان سادات حسینی
دکتر داروساز
دکتر محمد رضا کریمی
دکتر داروساز

دندانپزشک

دکتر علي بقاليان
دندان پزشکي کودکان

کلینیک درد

متخصصین مغز و اعصاب

دکتر مرتضي فتحي
متخصص مغز و اعصاب و  نورولوژی

متخصصین و جراحان قلب و عروق

دکتر اسمعيل اصدق پور
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدحسين محموديان
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر عطاء اله باقرزاده
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر اله کرم سهرابي
متخصص قلب و عروق
دکتر حسام حسامي
متخصص قلب و عروق
دکتر حسين آرايش خواه
متخصص قلب و عروق
دکتر عباس صالحي
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر هادي صفريان
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر حسين فخرزاده
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر نويد رکني
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر نرگس يوسف پور
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدجعفر يخکشي
متخصص قلب و عروق
دکتر منوچهر سلطاني
فوق تخصص جراحی قلب کودکان
دکتر ندا شفيع آبادي حسني
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر مهدي باصري
متخصص قلب و عروق
دکتر محسن خسرواني رودپيشي
متخصص قلب و عروق

متخصصین جراحی فک و صورت

دکتر شهروز شفائي فرد
فوق تخصص جراحی فک و صورت

گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن

دکتر محمد حسن  افشار
متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن
دکتر پارسا چراغي پور
متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن
دکتر حسن حسني شايان
متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن
دکتر ناصر صادق زاده
متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن
دکتر عادل محمدي
متخصص گوش و حلق و بيني
دکتر هانيه عسگري
متخصص گوش و حلق و بيني

کليه و مجاري ادراري

دکتر محمد اردشيري
متخصص جراحی کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر پيام بکيانيان وزيري
متخصص جراحی کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر اميرحسين کاشي
فوق تخصص جراحي کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر بهزاد نجمي
متخصص جراحي کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر عباس کشاورز
متخصص جراحي کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر مجتبي محمد حسيني
متخصص جراحي کليه و مجاري ادراري و تناسلي
دکتر علي ناصربخت
متخصص جراحي کليه و مجاري ادراري و تناسلي

راديولوژي و سونوگرافي

دکتر اکرم سادات فرهادي
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي
دکتر عبدالکريم وکيل التجار
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي
دکتر فرهاد کاووسي
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي
دکتر سيروس طالب نژاد
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي
دکتر سيروس زجاجي
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي
دکتر ابولفضل شيروي
متخصص رادیولوژی و سونوگرافي

چشم

دکتر افشين تاج الديني
متخصص چشم پزشکی
دکتر سيد محمد حسن صمدي
متخصص چشم پزشکی

عفوني

دکتر محمد احمدزاده
عفوني
دکتر مهران نوري صنمي
عفوني و داخلي

طب اورژانس

دکتر سيدحامد حسيني
متخصص طب اورژانس
دکتر نادر بيدي
متخصص طب اورژانس
دکتر رامين الماسي
متخصص طب اورژانس
دکتر حميد رضا کريم پور طاري
متخصص طب اورژانس
دکتر حجت اله کبيرنيا
متخصص طب اورژانس
دکتر امير شاهوراني
متخصص طب اورژانس
دکتر محمد نعماني
متخصص طب اورژانس
دکتر افشين صبوري زاده
متخصص طب اورژانس
دکتر حميد منصوري فر
متخصص طب اورژانس
دکتر امير داودي
متخصص طب اورژانس
دکتر عليرضا آزادبخت
متخصص طب اورژانس
دکتر علي اصغر ميرزايي
متخصص طب اورژانس
دکتر حميدرضا بهمني
متخصص طب اورژانس
دکتر نغمه حيدريان
متخصص طب اورژانس

سایر سهامداران

مهندس دمیرچی
-

روانپزشکان و روانشناسان

دکتر ناصر حاجيان مطلق
روانپزشک
دکتر مريم گويا
روانشناس باليني

متخصصین غدد

دکتر نسترن بهارفر
متحصص غدد

متخصیص گوارش

دکتر کريم خاوران
فوق تخصص گوارش
دکتر محمدرضا لباني مطلق
فوق تخصص گوارش

درباره بیمارستان نور شهریار

#

این بیمارستان، اینک امیدوار است که با ایجاد سطح خدمات درمانی تخصصی در کلیه زمینه های پزشکی، خود را در زمره بیمارستان های تراز اول کشور جای دهد. بکارگیری پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی سبب فراهم آمدن محیطی گردیده که ارائه خدمات فوق تخصصی از قبیل جراحی قلب را نیز به بهترین نحو ممکن می‌سازد. سیستم بازیافت پروژه مذکور که در دو سطح فاضلاب و زباله طراحی گردیده است با توجه به پیش بینی‌های انجام شده در دفع زباله و فاضلاب نوید بیمارستان سبز (رعایت نکات بهداشتی جهت حفظ محیط زیست) را به دنبال خواهد داشت.

اطلاعات تماس

آدرس :

شهریار،‌ میدان سپاه، بلوار خبرنگار، شهرک صدف، بیمارستان تخصصی نور شهریار

تلفن تماس 65577001-021 ، 65577005-021

پست الکترونیکinfo@noorhospital.ir